TOEFL iBT

Cách đạt điểm cao TOEFL iBT Reading

28/12/2018

Đây là bài viết đầu tiên trong series hướng dẫn cách học, cách làm bài cho từng phần Reading, Listening, Speaking và Writing. Mình đã viết về các tài liệu ôn thi ưa thích và hướng dẫn tự học Speaking & Writing, tuy nhiên, các tài liệu đó bằng tiếng Anh nên có lẽ sẽ phù hợp hơn với những bạn có nền tiếng Anh tương đối rồi. Series này là dành cho những người mới bắt đầu.

Tổng quan về cấu trúc đề thi TOEFL iBT, kiến thức và kỹ năng cần học ở đây.

Một bài đọc toefl dài khoảng 700 từ, cả đọc cả trả lời câu hỏi 20 phút, có 14 câu hỏi.

Các dạng câu hỏi

14 câu hỏi này được phân chia làm 9 loại. Cần phân loại dạng câu hỏi để có thể theo dõi được mình làm tốt dạng nào, yếu dạng nào và tập trung cải thiện điểm yếu.

Type Explanation Example
Vocabulary nói chung là hỏi về từ “…” này có nghĩa là gì The word “depressions” in the passage is closest in meaning to
Detail thường bắt đầu với “according to paragraph”, theo sau là 1 câu hỏi WH- According to paragraph 1, what is true about the positions of the massive animals depicted in the paintings?
Negative Detail luôn có từ NOT hoặc từ EXCEPT trong câu hỏi, viết hoa, in đậm According to paragraph 5, all of the following are true about the men in the cave paintings EXCEPT:
Inference thường có các từ infer, imply, hoặc suggest trong câu hỏi What can be inferred in paragraph 7 about shallow aquifers?
Pronoun đại từ này ý chỉ tới từ nào The word “them” in paragraph 4 refers to:
Plug-in (Sentence Insertion) thêm 1 câu vào 1 trong 4 ô trống phù hợp trong đoạn văn Look at the four squares (❒) that indicate where the following sentence could be added to the passage.
Paraphrase câu trả lời nào diễn tả sát nhất ý nghĩa của câu được highlight Which of the sentences below best expresses the essential information in the highlighted sentence in the passage?
Purpose tại sao tác giả lại đề cập đến một từ, một cụm từ, một câu trong bài đọc Why does the passage mention in paragraph 5 the fact that the exact extent of groundwater resources is still unknown?
Summary chọn 3 câu tóm tắt ý chính của bài đọc An introductory sentence for a brief summary of the passage is provided below. Complete the summary by selecting the THREE answer choices that express the most important ideas in the passage.

Cách làm bài

Mình làm bài theo chiến lược dưới đây. Mình thấy cách làm này khá là tiết kiệm thời gian. Đảm bảo trả lời được 14 câu hỏi trong 20 phút.

1 phút đầu tiên chỉ đọc tiêu đề và câu đầu tiên của các đoạn văn: điều này giúp mình hiểu sơ sơ về chủ đề và cách phát triển ý của bài đọc. Bởi vì trong văn viết tiếng Anh học thuật thì thường câu chủ đề sẽ được đặt ở đầu đoạn. Các câu tiếp theo là chi tiết, là ví dụ để phát triển câu chủ đề. Vậy nên để nắm ý chính của bài đọc, chỉ cần đọc tiêu đề và các câu đầu đoạn. Ngay sau đó, chuyển sang đọc câu hỏi.

Chiến lược chung để trả lời các câu hỏi

 • Đọc câu hỏi, tìm từ khoá
 • Đọc nhanh đoạn văn tương ứng, tìm câu có chứa từ khoá đó (có thể là một từ đồng nghĩa)
 • Đọc lại câu hỏi để nắm rõ mình được hỏi gì
 • Đọc câu chứa từ khoá, tìm thông tin và tự trả lời câu hỏi đó (pre-phrase the answer)
 • Sau đó mới đọc các câu trả lời và chọn câu đúng nhất

Pro-tip: Nếu bạn đọc câu trả lời trước khi tự có câu trả lời của mình, bạn sẽ dễ bị đánh lừa và trả lời sai. Đây là một thói quen rất nguy hiểm. Phải chắc chắn là bạn hiểu thực sự câu hỏi và tự có câu trả lời của mình từ bài đọc rồi mới tìm câu trả lời tương ứng.

Các dạng câu hỏi khó

Dạng Vocabulary: nếu biết từ, bạn đọc các đáp án và chọn câu trả lời sát nhất. Nếu không biết từ thì đọc cả câu để đoán nghĩa, rồi đọc đáp án và chọn câu trả lời sát nhất. Đoán nhanh rồi đi tiếp, không nên mất nhiều thời gian cho câu này.

Dạng Pronoun: câu này thì mình thấy trong các bài practice test, còn thi thật thì mình không gặp. Đại từ được hỏi sẽ chỉ đến một danh từ ở câu trước đó, hoặc mệnh đề trước đó. Xác định xem đại từ này số ít hay số nhiều. Sau đó, xác định các danh từ ở câu trước hoặc mệnh đề trước. Đại từ và danh từ phải tương ứng về số, nếu danh từ số ít đại từ cũng phải số ít. Nên gạch đi các danh từ không tương ứng về số. Các danh từ còn lại, thử đưa vào câu và xem ý nghĩa nào hợp lý nhất.

Dạng Plug-in: Ý tưởng chung là thế này, mình sẽ dựa vào các dấu hiệu sau để tìm ra quan hệ giữa các câu:

 • Từ khoá (content word): xác định các câu có từ khoá tương ứng
 • Đại từ
 • Cụm từ nối, ví dụ: In contrast, As a result, v.v.

Dạng Paraphrase: Bài này cũng thuộc dạng câu hỏi khó. Có những câu dài dòng và phức tạp đến nỗi đọc đến từ cuối cùng thì bạn cũng quên luôn cái vế đầu tiên nó nói về cái gì. 

Bạn sẽ làm đơn giản hoá câu lại. Xác định mệnh đề chính và mệnh đề phụ. Trong mệnh đề chính tập trung vào S, V, O để hiểu ý chính. 

Dạng Purpose: cũng là dạng câu hỏi khó. Cần nhớ rằng trong văn viết học thuật tiếng Anh thì câu sau bổ sung ý nghĩa cho câu trước.

Dạng Summary: câu hỏi này thường là câu cuối cùng, hơi mất thời gian trả lời so với các câu khác. Cần nhớ là câu summary phải là câu chứa nội dung chính của đoạn, những câu chứa nội dung chi tiết thì loại trừ.

Cách luyện tập

Nguồn luyện tập là sách LinguaForum Toefl iBT New Edition và khoá Complete Toefl Mastery của NoteFull.

Thường thì mình lấy những mảnh giấy A5 nhỏ, ghi ký hiệu chương và bài lên đầu để sau này có thể tìm lại dễ dàng, mình ghi lại câu trả lời của mình. Rồi so với đáp án.

Lúc này mình sẽ ghi lại một số từ mới vào tờ này luôn, đánh dấu những câu hỏi khó.

You Might Also Like

1 Comment

 • Reply Cong 30/01/2019 at 8:03 pm

  Thanks, phần reading của gmat còn đỉnh cao hơn toefl nữa.

 • Leave a Reply